ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

KAMIL IWICKI „Rynek Energii” 6(115)/2014

Artykuł współautorstwa mec. Kamila Iwickiego przedstawia w syntetyczny sposób jak wykorzystywany jest gaz ziemny w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Autorzy publikacji za punkt wyjścia dla swoich rozważań przyjmują analizę bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle UE, ze szczególnym uwzględnieniem struktury dostaw gazu ziemnego do Polski w ostatnich latach. Porównano również strukturę zużycia gazu ziemnego w Polsce z kierunkami wykorzystania tego paliwa w poszczególnych krajach UE. Zdaniem autorów plany inwestycyjne przedsiębiorstw energetycznych wskazują na wzrost zainteresowania rozwojem energetyki gazowej, a barierą dla jej rozwoju są wysokie ceny gazu ziemnego. W artykule podjęto próbę oceny jak rozwój wykorzystania gazu ziemnego w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej wpłynie na poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Artykuł pt.: „Rozwój energetyki gazowej w Polsce a bezpieczeństwo energetyczne” został opublikowany w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Rynek Energii” nr 6 (115) – 2014, (str. 33-38).
Całość artykułu dostępna do pobrania w PDF poniżej.