Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz praca zbiorowa „Rynek gazu 2014” (ISBN 978-83-937928-3-2) pod redakcją prof. Henryka Kapronia (Politechnika Warszawska) / 15.07.2014

Segment magazynowania paliw gazowych przeszedł na przestrzeni ostatnich lat głęboką transformację w ramach procesu budowania konkurencyjnego rynku gazu a jednocześnie stał się ważnym instrumentem polityki energetycznej Polski służącym zwiększaniu jej bezpieczeństwa energetycznego. Procesom wydzielenia operatora systemu magazynowania (OSM) pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i prawnym oraz wprowadzeniu zasady niedyskryminacyjnego dostępu stron trzecich do instalacji magazynowych (TPA) towarzyszyły inwestycje budowy nowych i rozbudowy istniejących podziemnych magazynów gazu (PMG) oraz procedury udostępniania na rynku nowych zdolności magazynowych. Sukcesywnie wrasta dostępność usług magazynowania, dzięki czemu obok dominującej dotąd funkcji utrzymywania rezerw obowiązkowych gazu, potencjalnie na znaczeniu może zyskiwać wykorzystanie PMG na potrzeby utrzymywania zapasów handlowych pozwalających sprzedawcom m.in. na szybkie reagowanie na szczytowe zapotrzebowanie odbiorców na gaz w okresie zimowym a potencjalnie także na reagowanie na wzrosty i spadki cen gazu. Ponadto, segment magazynowania paliw gazowych przygotowuje się obecnie, podobnie jak inne segmenty rynku gazu, do wprowadzenia rozliczeń w jednostkach energii od sierpnia 2014 r. co istotnie wpłynie na warunki świadczenia usług magazynowania. (streszczenie artykułu)

Całość artykułu dostępna do pobrania w PDF poniżej.