Aktualności

ZARZĄDZANIE FIRMĄ W OBLICZU PANDEMII WIRUSA SARS-Cov-2

Od dnia 14 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone tym rozporządzeniem, a także na skutek sytuacji faktycznej wynikającej z panującej na świecie pandemii COVID-19, wszyscy uczestnicy obrotu gospodarczego będą musieli zmierzyć się w najbliższym czasie z licznymi utrudnieniami i wyzwaniami. Warto podjąć działania służące ochronie przedsiębiorstwa już teraz, dlatego służymy Państwu wsparciem niezwłocznie i zapraszamy do kontaktu.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, oferujemy usługi doradztwa prawnego w kompleksowym rozwiązywaniu bieżących problemów w funkcjonowaniu Państwa firmy czy instytucji oraz wsparcie w planowaniu i przeprowadzeniu działań w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, w szczególności w następujących dziedzinach:

Restrukturyzacja i upadłość

Dokonamy analizy płynności finansowej Twojej firmy oraz zagrożenia dochodów. Jednocześnie wesprzemy w tworzeniu planu działania zarządzania firmą w okresie kryzysu oraz w ewentualnym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Służymy również wsparciem w zbudowaniu strategii o charakterze naprawczym i powrotem do płynnej
działalności firmy po kryzysie.

Zagadnienia kontraktowe

Ocenimy ryzyka kontraktowe związanymi z sytuacją wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w szczególności pod kątem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Dokonamy analizy możliwości zachowania ciągłości łańcucha dostaw i bezpieczeństwa dostaw oraz będziemy wspierać w procesie renegocjacji oraz optymalizacji umów.

Prawo pracy

Służymy wsparciem we wdrożeniu zasad pracy zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy opracowaniu awaryjnego planu dla firmy w walce z koronawirusem.
Dokonamy analizy umów łączących pracodawcę z pracownikami i pomożemy w przeprowadzeniu zmian ich treści. Ocenimy również zgodność z prawem zakresu uzyskiwanych przez pracodawcę informacji w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19 na terenie zakładu pracy i zgodność przetwarzania danych dot. stanu zdrowia pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych.

Prawo zamówień publicznych

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie trwających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – od drobnych kwestii praktycznych, jak sposób przeprowadzenia
otwarcia ofert, po decyzje strategiczne, np. odnoszące się do unieważnienia postępowania.
Przeanalizujemy potrzeby oraz dopuszczalność zmiany zawartych umów o zamówienie publiczne.

Dofinansowanie ze środków UE

Dokonamy analizy dopuszczalności zmiany umów zawartych w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności oraz ocenimy prawne skutki wprowadzenia stanu zagrożenia
epidemicznego dla trwałości projektu.

 

Więcej informacji w sekcji PRAWO NAPRAWCZE.
Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ i kontaktu.