Czy pakiet ustaw łupkowych jest odpowiedzią na oczekiwania polskiego sektora gazu łupkowego?

Izabela Albrycht, Adam Wawrzynowicz brief programowy Instytutu Kościuszki - maj 2014 / 28.05.2014

Brief programowy Instytutu Kościuszki z maja 2014 to publikacja poruszająca temat tzw. „pakietu ustaw łupkowych” i ich wpływu na proces poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Autorami briefu są Adam Wawrzynowicz (wspólnik zarządzający, kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy) oraz Izabela Albrycht (prezes Instytutu Kościuszki, redaktor naczelna International Shale Gas & Oil Journal, politolog).
Dokument pt. „Czy pakiet ustaw łupkowych jest odpowiedzią na oczekiwania polskiego sektora gazu łupkowego?” przedstawia przebieg procesu legislacyjnego toczącego się od 2012 r. nad projektem nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz nad stworzeniem nowej ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw („pakiet ustaw łupkowych”). Autorzy przedstawili najważniejsze rozwiązania ustawowe oraz podsumowali efekty konsultacji społecznych i opinii przedstawicieli sektora poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia węglowodorów przekazanych ustawodawcy w ramach zgłoszeń lobbingowych. W briefie podsumowano również aktualny stan prac nad ustawami i przeanalizowano jak przyjęcie ich w takim kształcie wpłynie na gospodarkę oraz czy proponowane rozwiązania będą zachętą dla inwestorów.
Publikację wydano w ramach projektu Instytutu „Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy?”.
Brief „Czy pakiet ustaw łupkowych jest odpowiedzią na oczekiwania polskiego sektora gazu łupkowego?” jest dostępny na naszej stronie internetowej (można go pobrać poniżej w formacie PDF). Zachęcamy do lektury!