Gazownictwo wobec ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński Magazynu Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd gazowniczy” nr 2/2017, s. 20-21

Opublikowany dnia 27 kwietnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej RCL projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje m.in. nowe obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych dotyczące rozwoju infrastruktury tankowania pojazdów samochodowych napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) i skroplonym gazem ziemnym (LNG). Projekt ustawy ma na celu wdrożenie dyrektywy PE i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Na mocy dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane zostały m.in. do utworzenia odpowiedniej liczby punktów tankowania LNG i CNG oraz do zapewnienia odpowiednich informacji dla użytkowników pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada szereg obowiązków związanych z realizacją zadań wskazanych w dyrektywie na operatorów systemów dystrybucyjnych. Artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego omawia poszczególne obowiązki OSD przewidziane w tym projekcie.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego z W&W pt.: „Gazownictwo wobec ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych” został opublikowany w najnowszym wydaniu Magazynu Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd gazowniczy” nr 2/2017, s. 20-21.