Wojciech Bigaj z kancelarii W&W autorem artykułu pt.: „Czy obligo giełdowe zmieni oblicze rynku gazu w Polsce?”

Wojciech Bigaj Energetyka cieplna i zawodowa (3/2014) / 13.05.2014

Autor skupił się w szczególności na jednym z instrumentów liberalizacji na rynku gazu – obligu giełdowym. Podstawowy zakres obowiązków związanych z realizacją obliga na rynku gazu wynika z art. 49b ust. 1 pr. en. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi jest obowiązane sprzedawać nie mniej niż 55% gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej.
Artykuł jest głosem w dyskusji na temat zasadności oraz niezbędności wprowadzenia obliga giełdowego, które budzi istotne zastrzeżenia, chociażby z uwagi na to, że realizacja obliga będzie w praktyce bardzo trudna do przeprowadzenia.
Artykuł został opublikowany w dwumiesięczniku „Energetyka cieplna i zawodowa” (3/2014). Można go również przeczytać tutaj:
https://www.facebook.com/wawrzynowicziwspolnicy