Zmiany w zasadach świadczenia usług dystrybucji w świetle nowej IRIESD

Adam Wawrzynowicz, Kamil Iwicki Przegląd Gazowniczy nr 1 (41) 2014 / 28.04.2014

Mec. Kamil Iwicki oraz mec. Adam Wawrzynowicz autorami artykułu pt.: „Zmiany w zasadach świadczenia usług dystrybucji w świetle nowej IRiESD”

W Przeglądzie Gazowniczym nr 1 (41) z marca 2014 został opublikowany artykuł pt.: „ Zmiany w zasadach świadczenia usług dystrybucji w świetle nowej IRiESD”, którego autorami są mec. Kamil Iwicki i mec. Adam Wawrzynowicz z Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy.

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej odgrywa szczególnie istotną rolę na polskim rynku gazu. W artykule zostały omówione zmiany jakie wprowadzono w nowej IRiESD, do najistotniejszych należą: ustalenie jednego obszaru dystrybucyjnego, wdrożenie nowych zasad bilansowania zleceniodawców usług dystrybucji, wprowadzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji zwrotnej na zasadach ciągłych, ujednolicenie dla wszystkich zleceniodawców usług dystrybucji zasad ustanawiania zabezpieczeń poprzez wprowadzenie instytucji regulaminu ustanawiania zabezpieczeń, a także wprowadzenie postanowień umożliwiających przygotowanie i wdrożenie nowego, jednolitego dla całego obszaru funkcjonowania spółki, wzorca umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian zostały przedstawione w artykule.