Wpływ liberalizacji rynku gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski

Kamil Iwicki, Piotr Janusz, Adam Szurlej „Rynek Energii” nr 3, czerwiec 2014 r. / 30.06.2014

Głównym celem artykułu było ukazanie zmian, które miały miejsce na krajowym rynku gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych zmian w zakresie liberalizacji rynku i jego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Analizę rozpoczęto od przybliżenia istotnych dla budowy konkurencyjnego rynku gazu regulacji na poziomie UE oraz kraju, w tym m.in. III pakiet energetyczny, nowelizację ustawy Prawo energetyczne, a także rozporządzanie SOS, ustawę o zapasach i jej nowelizację, jako podstawowe regulacje w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego w obszarze gazu ziemnego. Przedstawiono główne uwarunkowania rynku gazu ziemnego w Polsce, podkreślono jego wysoką dynamikę wzrostu w ostatnich latach 2010 – 2013. Pomimo pewnego postępu krajowy rynek gazu ziemnego jest na początkowym etapie tworzenia rynku konkurencyjnego. Z analizy przedstawionych regulacji prawnych wyłania się brak spójnego podejścia do zagadnienia liberalizacji rynku gazu ziemnego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie gazu ziemnego. Na uwagę zasługuje fakt, że część regulacji krajowych nie jest spójna z przepisami UE. (streszczenie artykułu)

Artykuł pt. „Wpływ liberalizacji rynku gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne polski” ukazał się w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Rynek Energii” nr 3, czerwiec 2014 r. (str. 3-13)

Całość artykułu dostępna do pobrania w PDF poniżej.