• Regulacje sektorowe Energetyka, Gazownictwo

  gc
 • Nowe technologie i własność intelektualna

  gc
 • Proces inwestycyjny, projekty infrastrukturalne

  gc
 • Zamówienia publiczne i niepubliczne

  gc
 • Ochrona konkurencji i prawo antymonopolowe

  gc

Kancelaria prawna Wawrzynowicz & Wspólnicy

Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy jest jedną z wiodących polskich kancelarii zajmujących się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców działających w regulowanych sektorach gospodarki. Kancelaria koncentruje się na doradztwie prawnym oraz gospodarczym w sektorze gazownictwa, elektroenergetyki, ciepłownictwa, a także energetyki odnawialnej i telekomunikacji. Dynamiczny zespół kilkunastu prawników, dysponujących wieloletnim doświadczeniem branżowym zapewnia wysokospecjalistyczną obsługę w zakresie spraw regulacyjnych w gazownictwie i energetyce, prawa zamówień publicznych oraz infrastrukturalnych procesów inwestycyjnych. Istotnym przedmiotem działalności Kancelarii jest także prawo ochrony konkurencji.

Klientami Kancelarii są podmioty działające na rynku energetycznym, gazowym i telekomunikacyjnym. Zespół prawników tworzący kancelarię Wawrzynowicz & Wspólnicy jest od wielu lat zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz największych polskich grup energetycznych, świadcząc m.in. obsługę prawną związaną z różnorodnymi aspektami otoczenia regulacyjnego gazownictwa.

Prawnicy kancelarii Wawrzynowicz & Wspólnicy uczestniczą w kształtowaniu przepisów otoczenia prawnego swoich klientów, wspierając często w tym zakresie organizacje branżowe.
Więcej o kancelarii prawnej…

PRAWO ENERGETYCZNE

Proponujemy pomoc w zakresie doradztwa regulacyjnego związanego w szczególności z rynkiem gazu ziemnego (szeroko pojętym gazownictwem) i ogólnie w obszarze prawa energetycznego i regulacji powiązanych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w tym w sprawach związanych z udzieleniem koncesji na obrót gazem w Polsce i z zagranicą, dystrybucję, przesyłanie i magazynowanie gazu ziemnego. Posiadamy również bogate doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o uzyskanie koncesji na obrót energią elektryczną. Bierzemy także udział w tworzeniu podstawowych aktów prawnych dla rynku energetycznego w kraju jako doradcy izb gospodarczych i innych organizacji branżowych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Oferujemy kompleksowe doradztwo związane z procesami zakupowymi zarówno dla Zamawiających podlegających regulacjom wynikającym z Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 roku), jak i dla zamawiających nie stosujących PZP. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje doradztwo zarówno dla Zamawiających (w tym w szczególności udzielających zamówień sektorowych), jak i dla podmiotów występujących w charakterze Wykonawcy. W skład naszego zespołu wchodzą bardzo doświadczeni praktycy, posiadający bogate doświadczenia ze stosowania Prawa zamówień publicznych w codziennej pracy w dużych przedsiębiorstwach energetycznych. Więcej o zamówieniach publicznych…

OBSŁUGA PRAWNA FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm. Wspieramy przedsiębiorstwa działające na rynkach regulowanych, jak i przedsiębiorców spoza tych sektorów. Udzielamy pomocy prawnej zarówno w konkretnych projektach biznesowych, jak i w ramach stałych umów doradczych. Zawsze staramy się być możliwie jak najbliżej przedsięwzięć realizowanych przez naszych Klientów, staramy się zrozumieć specyfikę ich działalności, również od strony technicznej. Takie podejście zapewnia optymalną współpracę pomiędzy Klientem a Doradcą.

INNE OBSZARY DORADZTWA PRAWNEGO

Oferujemy doradztwo prawne związane z aspektami regulacyjnymi gazownictwa i elektroenergetyki. Obok tego fundamentalnego filaru naszej działalności udzielamy pomocy prawnej w obszarze zamówień publicznych, procesach inwestycyjnych i projektach infrastrukturalnych, ochronie konsumentów i prawie antymonopolowym, nowych technologiach i własności intelektualnej. Zespół naszych doradców posiada również doświadczenie w doradztwie ogólno-korporacyjnym, w szczególności na rzecz dużych przedsiębiorstw o strukturze wieloodziałowej. Więcej o doradztwie prawnym…