Adam Wawrzynowicz Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, został powołany uchwałą Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa...

Read more →

Artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza w marcowym Przeglądzie Gazowniczym

W marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza pt. „Komisja Europejska przedstawiła dwa ważne pakiety zmian prawnych dotyczących gazownictwa”.

Read more →

Artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza w marcowym Przeglądzie Gazowniczym

W marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i...

Read more →

Sympozjum „Polski Zielony Ład – program dla gazownictwa”

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, uczestniczył w dyskusji panelowej podczas sympozjum „Polski...

Read more →

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego w grudniowym Przeglądzie Gazowniczym

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. „Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa...

Read more →

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego w grudniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. "Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa w rozwój sektora wodoru i biogazu", który został opublikowany w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego.

Read more →

Prelekcja „Administracyjnoprawne formy walki z graffiti”

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, wygłosił referat dotyczący administracyjnoprawnych form walki z graffiti....

Read more →

VIII Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, miał okazję wziąć udział w obradach VIII Ogólnopolskiego...

Read more →

XI edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, brał udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji...

Read more →

24 Konferencja GAZTERM

W dniach 29 sierpnia – 01 września 2021 r. odbyła się 24...

Read more →